Tilausehdot

Sopimusehdot

1. Masku Gym -JÄSENYYS

Masku Gym Oy palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään täyttämällä liittymislomakkeen verkkosivuillamme. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 14v. '

Jäsenen tulee ilmoittaa Masku Gym Oy:lle nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.

Jäsenen tulee noudattaa Masku Gym Oy:n kuntosaleilla esillä olevien laitteiden käyttöohjeita, aukioloaikoja ja muuta opastusta. Kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee myös huomioida, että Masku Gym Oy:llä ei ole aina henkilökuntaa paikalla.

Kuntosalilla on automaattivalaistus joka on päällä joka päivä klo 05.00 - 23.00 ainoastaan tänä aikana omatoiminen kuntoilu on sallittua. Asiakkaiden sisäänpääsy salille päättyy joka päivä klo 22.45.

Masku Gym Oy ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

2. Club -jäsenyys

Club -jäsenyyden voi solmia ainoastaan täysi-ikäiset Masku Gym -jäsenet

Kaikki Club -jäsenyydet ovat toistaiseksi voimassaolevia sopimuksia. Sopimuksen voi päättää vain kirjallisesti irtisanoutumalla. Irtisanoutuminen tehdään osoitteeseen palvelu@maskugym.fi

Irtisanominen astuu voimaan seuraavan kahden täyden laskutuskauden jälkeen, joka on kaksi kalenterikuukautta.

Liityttäessä maksetaan vähintään yksi kk-erä. Lyhyin mahdollinen jäsenyys aika on 2 kalenterikuukautta.

Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella. Tällöin asiakkaan on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus. Muutos astuu voimaan aina seuraavan täyden laskutus kauden päätyttyä.


3. JÄSENMAKSUT

Asiakas vastaa siitä, että jmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa maksun maksamisesta. Maksut on hoidettava sopimuksessa sovitulla tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan.

Masku Gym Oy:llä on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perintään perintätoimistolle ja Masku Gym Oy voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.

Masku Gym Oy:llä on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Myöskin Masku Gym Oy:llä on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

.

4. KULKUTUNNISTE

Kulkutunniste on henkilökohtainen. Kulkutunniste on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava palvelun tarjoajalle.
Mikäli kulkutunnistetta käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään sopimussakko 100eur/käynti ja tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.

Masku Gym pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja Masku Gym Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät Masku Gym Oy:n vastaanotosta. Mikäli Masku Gym Oy joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, Masku Gym Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/ tuotteita.

Liittymällä salin asiakkaaksi hyväksyt sopimusehdot.